Košík:

0 položiek - 0,00 €
Nemáte žiadne položky v nákupnom košíku.

0

Privacy Policy

Obchodné podmienky:

Ceny

Ceny uvedené v predajni e-shop Loora sú vrátane DPH a platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

Zľava sa vzťahuje len na produkty na sklade. Zľava platí len do vypredania zásob.

Objednávka tovaru

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do siedmich dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Objednávkou tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti Loora pre prevádzku obchodného systému e-shop Loora na adrese www.loora.eu.

Pre Českých zákazníkov máme vedený účet vo FIO banke, aby nemuseli platiť poplatok za prevod meny. Platí to však len pri platbe prevodom na účet (nie na dobierku). Poštovné sa vyrátava podľa konkétnej objednávky (váha + objem).

Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez poplatku, ak je vo fáze "Prijatá" a to to iba v deň vystavenia objednávky. V prípade, že bola objednávka vystavená po 17:00, je možné objednávku stornovať do 12:00 nasledujúceho dna. Objednávku je možné stornovať zaslaním e-mailu na adresu loora@loora.eu. Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo, ak je už objednávka vo fáze Vybavuje sa je možné iba po dohode s dodávateľom. Stornovaním takejto objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu alebo Vás budeme kontaktovať telefonicky.
Stornovanie kreatívneho kurzu je možné len do 14 dní od kúpenia kurzu a najneskôr 5 dní pred konaním kurzu (pokiaľ sa nákup uskutočnil v lehote menšej ako 21 dní pred konaním kurzu). Po tomto termíne sa peniaze za kurz nevracajú. Pokiaľ kurzu stornujete najneskôr 5 dní pred začiatkom, je možné si kurz presunúť na iný termín. Po tomto termíne hodnota kurzu prepadá v prospech predávajúceho.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená spať na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Dodávka tovaru

Tovar býva obvykle doručovaný najneskôr do 2 dní po potvrdení objednávky, na Vami zadanú adresu. V prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, je tovar doručovaný v priebehu do 5 týždňov (podľa skladovosti u dodávateľa). Presný termín bude spresnený e-mailom na adresu kupujúceho. Vykonáva sa spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.).
Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte dodávateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii "Košík". Vid Forma doručenia.
Doba dodávky - objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Poštovné

Poštovné uvedené v sekcii "Košík" – viď Forma doručenia platí pre doručenie tovaru v rámci Slovenska.
Osobný odber tovaru je možný v obchode Loora na ul. Milana Marečka 8-12 v otváracích hodinách. Mimo otváracích hodín len po telefonickom dohovore. Platba možná len v hotovosti.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené orientačné sumy poštovného do zahraničia. Platba na dobierku je možná iba do Českej republiky. V ostatných krajinách je možné spraviť len prevod na účet.
Presnú cenu poštovného Vám oznámime e-mailom po skompletizovaní Vašej objednávky po zistení presnej hmotnosti balíka.

HmotnosťČeská republika (platba)Česká republika (dobierka)EurópaOstatné štáty
do 0,5 kg 4,2 € 9,84 € 6,6 € 8,76 €
do 1 kg 8,16 € 9,84 € 10,56 € 18,96 €
do 2 kg 10,8 € 11,04 € 17,16 € 29,4 €
do 3 kg 11,4 € 11,64 € 25,8 € 37,2 €
do 4 kg 12 € 12,24 € 28,8 € 45,6 €
do 5 kg 12,6 € 12,84 € 31,2 € 54,0 €
do 6 kg 13,2 € 13,44 € 34,2 € 61,2 €
do 7 kg 14,4 € 14,64 € 37,2 € 68,4 €
do 8 kg 15,6 € 15,84 € 40,2 € 76,8 €
do 9 kg 16,8 € 17,04 € 43,2 € 84,0 €
do 10 kg 18,0 € 18,24 € 46,2 € 92,4 €
do 11 kg 19,2 € 19,44 € 49,2 € 102,0 €
do 12 kg 20,4 € 20,64 € 51,6 € 110,4 €
do 13 kg 21,6 € 21,84 € 55,2 € 120,0 €
do 14 kg 22,8 € 23,04 € 57,6 € 128,4 €
do 15 kg 24,0 € 24,24 € 60,0 € 138,0 €

* K uvedenej sume je nutné pripočítať 120 Kč ako poplatok za dobierku, ktorý zaplatíte priamo na Českej pošte

Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho): V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

  • kontaktujte nás (vid kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  • ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar nesmie byt použitý,
  • tovar musí byt nepoškodený,
  • tovar musí byt kompletný (vrátane príslušenstva atd.),
  • je potrebné zaslať doklad o kúpe.
  • tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
  • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní.
  • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Záruka a servis

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných chýb si môžete uplatniť upredávajúceho. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky nás kontaktujte pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Výrobky môžu mať farebné odchýlky od fotiek prezentovaných na stránke.

Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie o ochrane osobnèch údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov

Ďalšie ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode Loora.eu je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu looraloora.eu alebo telefonicky v pracovné dni (od 10.00 – 18.00) na 0905 982 225. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Reklamovaný tovar pošlite prosím na adresu Loora, s.r.o. Mečíková 61, 841 07 Bratislava. (prosím doporučene Slovenskou poštou bez dobierky). Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v predajni Loora, Milana Marečka 8-12, 84108 Bratislava.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

Reklamáciu vybavujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

1. odovzdaním opraveného tovaru

2. výmenou tovaru

3. vrátením kúpnej ceny tovaru

4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia

6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

RSO

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na loora@loora.eu