Košík:

0 položiek - 0,00 €
Nemáte žiadne položky v nákupnom košíku.

0

Privacy Policy

Ceny

Ceny uvedené v predajni e-shop Loora sú vrátane DPH a platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

Zľava sa vzťahuje len na produkty na sklade. Zľava platí len do vypredania zásob.

Objednávka tovaru

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do siedmich dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Objednávkou tovaru súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti Loora pre prevádzku obchodného systému e-shop Loora na adrese www.loora.eu.

Pre Českých zákazníkov máme vedený účet vo FIO banke, aby nemuseli platiť poplatok za prevod meny. Platí to však len pri platbe prevodom na účet (nie na dobierku). Poštovné sa vyrátava podľa konkétnej objednávky (váha + objem).

Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez poplatku, ak je vo fáze "Prijatá" a to to iba v deň vystavenia objednávky. V prípade, že bola objednávka vystavená po 17:00, je možné objednávku stornovať do 12:00 nasledujúceho dna. Objednávku je možné stornovať zaslaním e-mailu na adresu loora@loora.eu. Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo, ak je už objednávka vo fáze Vybavuje sa je možné iba po dohode s dodávateľom. Stornovaním takejto objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu alebo Vás budeme kontaktovať telefonicky.
Stornovanie kreatívneho kurzu je možné len do 14 dní od kúpenia kurzu a najneskôr 5 dní pred konaním kurzu (pokiaľ sa nákup uskutočnil v lehote menšej ako 21 dní pred konaním kurzu). Po tomto termíne sa peniaze za kurz nevracajú. Pokiaľ kurzu stornujete najneskôr 5 dní pred začiatkom, je možné si kurz presunúť na iný termín. Po tomto termíne hodnota kurzu prepadá v prospech predávajúceho.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená spať na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Dodávka tovaru

Tovar býva obvykle doručovaný najneskôr do 2 dní po potvrdení objednávky, na Vami zadanú adresu. V prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, je tovar doručovaný v priebehu 2-4 týždňov. Presný termín bude spresnený e-mailom na adresu kupujúceho. Vykonáva sa spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľa dohody. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.).
Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte dodávateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii "Košík". Vid Forma doručenia.
Doba dodávky - objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Poštovné

Poštovné uvedené v sekcii "Košík" – viď Forma doručenia platí pre doručenie tovaru v rámci Slovenska.
Osobný odber tovaru je možný v obchode Loora na ul. Milana Marečka 8-12 v otváracích hodinách. Mimo otváracích hodín len po telefonickom dohovore. Platba možná len v hotovosti.
Doporučene - 2,90 eur
Dobierka - 3,80 eur

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené orientačné sumy poštovného do zahraničia. Platba na dobierku je možná iba do Českej republiky. V ostatných krajinách je možné spraviť len prevod na účet.
Presnú cenu poštovného Vám oznámime e-mailom po skompletizovaní Vašej objednávky po zistení presnej hmotnosti balíka.

HmotnosťČeská republika (platba)Česká republika (dobierka)EurópaOstatné štáty
do 0,5 kg 4,2 € 9,84 € 6,6 € 8,76 €
do 1 kg 8,16 € 9,84 € 10,56 € 18,96 €
do 2 kg 10,8 € 11,04 € 17,16 € 29,4 €
do 3 kg 11,4 € 11,64 € 25,8 € 37,2 €
do 4 kg 12 € 12,24 € 28,8 € 45,6 €
do 5 kg 12,6 € 12,84 € 31,2 € 54,0 €
do 6 kg 13,2 € 13,44 € 34,2 € 61,2 €
do 7 kg 14,4 € 14,64 € 37,2 € 68,4 €
do 8 kg 15,6 € 15,84 € 40,2 € 76,8 €
do 9 kg 16,8 € 17,04 € 43,2 € 84,0 €
do 10 kg 18,0 € 18,24 € 46,2 € 92,4 €
do 11 kg 19,2 € 19,44 € 49,2 € 102,0 €
do 12 kg 20,4 € 20,64 € 51,6 € 110,4 €
do 13 kg 21,6 € 21,84 € 55,2 € 120,0 €
do 14 kg 22,8 € 23,04 € 57,6 € 128,4 €
do 15 kg 24,0 € 24,24 € 60,0 € 138,0 €

* K uvedenej sume je nutné pripočítať 120 Kč ako poplatok za dobierku, ktorý zaplatíte priamo na Českej pošte

Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho): V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

  • kontaktujte nás (vid kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  • ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • tovar nesmie byt použitý,
  • tovar musí byt nepoškodený,
  • tovar musí byt kompletný (vrátane príslušenstva atd.),
  • je potrebné zaslať doklad o kúpe.
  • tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
  • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.
  • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Záruka a servis

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných chýb si môžete uplatniť upredávajúceho. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky nás kontaktujte pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Výrobky môžu mať farebné odchýlky od fotiek prezentovaných na stránke.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.loora.eu (ďalej len "Prevádzkovateľ") je Loora, s.r.o., Mečíkova 61, 841 07 Bratislava, IČO: 46621881, DIČ: SK2023488819.
Získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie vami zadanej objednávky. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje a zaväzuje sa, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme zákonným spôsobom. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, boli poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú viazaní mlčanlivosťou.
V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Ponúkaná forma elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) je realizovaná priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). 
Zákazník čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk, noviniek a akcií o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.loora.eu . Ak si neprajete dostávať emaily s našimi akciami o ktoré ste nás požiadali, stačí nás informovať e-mailom. Písomne nás môžete požiadať aj o zmazanie všetkých vami zaslaných objednávok. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí okamžite likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie podkladov k uzavretiu zmluvy a potvrdenie prijatej objednávky (telefonicky alebo elektronickou poštou). Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk, noviniek a akcií na prevádzkovateľa, v prípade, že o túto službu zákazník prejaví záujem
Prevádzkovateľ spracúva Vaše :
- kontaktné údaje - telefónne číslo (komunikácia v prípade potreby so zákazníkom, doručenie tovaru), e-mailová adresa (na zaslanie potvrdenia o prijatí objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
- fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa bydliska
- údaje na doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
Prevádzkovateľ prijal primerané technické a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.
Zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.